SACHET HANSI 15 KOUGELHOPFS PRALINE - chocolat lait et blanc fourré praliné
5,20 €

Sachet Hansi 15 Kougelhopfs pralinés (chocolat lait et blanc fourré praliné)

Abtey

Sachet Hansi 15 Kougelhopfs pralinés (chocolat lait et blanc fourré praliné)
Voir la fiche produit
 BALLOTIN CUBE HANSI 13 KOUGELHOPFS sous flowpack - chocolat au lait fourré praliné
7,10 €

Ballotin cube Hansi - 13 Kougelhopfs (chocolat au lait fourré praliné)

Abtey

Ballotin cube Hansi - 13 Kougelhopfs (chocolat au lait fourré praliné)
Voir la fiche produit
Moutarde douce d'Alsace (200g)
3,70 €

Moutarde douce d'Alsace (200g)

Raifalsa-Alélor

Moutarde douce d'Alsace (200g)
Voir la fiche produit
Moutarde douce d'Alsace à la Bière (200g)
3,90 €

Moutarde douce d'Alsace à la Bière (200g)

Raifalsa-Alélor

Moutarde douce d'Alsace à la Bière (200g)
Voir la fiche produit
Moutarde douce d'Alsace au Raifort (200g)
3,90 €

Moutarde douce d'Alsace au Raifort (200g)

Raifalsa-Alélor

Moutarde douce d'Alsace au Raifort (200g)
Voir la fiche produit
Moutarde douce d'Alsace à la Tomate (200g)
3,90 €

Moutarde douce d'Alsace à la Tomate (200g)

Raifalsa-Alélor

Moutarde douce d'Alsace à la Tomate (200g)
Voir la fiche produit
Moutarde douce d'Alsace à l'ail et au persil (200g)
3,80 €

Moutarde douce d'Alsace à l'ail et au persil (200g)

Raifalsa-Alélor

Moutarde douce d'Alsace à l'ail et au persil (200g)
Voir la fiche produit
Moutarde douce d'Alsace saveur Pain d’Épices (200g)
3,80 €

Moutarde douce d'Alsace saveur Pain d’Épices (200g)

Raifalsa-Alélor

Moutarde douce d'Alsace saveur Pain d’Épices (200g)
Voir la fiche produit
Moutarde Forte au raifort (Raifalsa) 200g Oncle Hansi
6,15 €

Moutarde Forte au raifort (200g)

Raifalsa-Alélor

Moutarde Forte au raifort (200g)
Voir la fiche produit
Moutarde mi-forte d'Alsace à la mirabelle (200g)
6,15 €

Moutarde mi-forte d'Alsace à la mirabelle (200g)

Raifalsa-Alélor

Moutarde mi-forte d'Alsace à la mirabelle (200g)
Voir la fiche produit
Condiment au vinaigre 75 cl Oncle Hansi
3,70 €

Condiment au vinaigre (75 cl)

Raifalsa-Alélor

Condiment au vinaigre (75 cl)
Voir la fiche produit
Confit de choucroute 110g Oncle Hansi
6,45 €

Confit de choucroute (110g)

Raifalsa-Alélor

Confit de choucroute (110g)
Voir la fiche produit
AOP Alsace - Sylvaner
7,45 €

AOP Alsace - Sylvaner

Arthur Metz

AOP Alsace - Sylvaner
Voir la fiche produit
AOP Alsace - Pinot Blanc
8,20 €

AOP Alsace - Pinot Blanc

Arthur Metz

AOP Alsace - Pinot Blanc
Voir la fiche produit
AOP Alsace - Riesling
8,56 €

AOP Alsace - Riesling

Arthur Metz

AOP Alsace - Riesling
Voir la fiche produit
AOP Alsace - Pinot Gris
10,20 €

AOP Alsace - Pinot Gris

Arthur Metz

AOP Alsace - Pinot Gris
Voir la fiche produit
AOP Alsace - Gewurztraminer
11,80 €

AOP Alsace - Gewurztraminer

Arthur Metz

AOP Alsace - Gewurztraminer
Voir la fiche produit
AOP Alsace - Pinot Noir
10,70 €

AOP Alsace - Pinot Noir

Arthur Metz

AOP Alsace - Pinot Noir
Voir la fiche produit
AOP Crémant d'Alsace - Brut
10,60 €

AOP Crémant d'Alsace - Brut

Arthur Metz

AOP Crémant d'Alsace - Brut
Voir la fiche produit
AOP Crémant d'Alsace - Brut Rosé
11,40 €

AOP Crémant d'Alsace - Brut Rosé

Arthur Metz

AOP Crémant d'Alsace - Brut Rosé
Voir la fiche produit
Par ordre décroissant

1-20 sur 22

Page :
  1. 1
  2. 2